Predstavte si, že ako peniaze sa budú používať žetóny bez vlastnej hodnoty. Každý žetón označený jedinečným identifikačným číslom a hodnotou. Žetóny budú buď v materiálnej forme ako bankovky, či mince, alebo ako nemateriálne zápisy v počítačových systémoch bánk. Pre účely tohto článku, nech tie žetóny dáva do obehu štát...