Bible

Genesis, Kabala a posvátná geometrie v Tóře

Light_DarknessPro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

SACRED GEOMETRY AND THE ART OF SCRIPTURAL WRITING:

Strojový překlad do češtiny ZDE

 

Knihu obrazech a symbolice si můžete prostudovat či jen prolistovat níže.

Kontroverzní betlémská hvězda

Je nějaký důvod, proč bychom měli brát příběh o narození Ježíše vážně a spojovat betlémskou hvězdu s astronomií?

Music by Adrian von Ziegler

Video

 

Modré oči se záhadně objevily na Zemi před 10 000 lety

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

Blue Eyes Originated 10,000 Years Ago in the Black Sea Region 
 

 

odkazy na překladače ZDE

Strojový překlad do češtiny ZDE

Obr. zdroj

Na stejné  téma v češtině :

 

Všichni modroocí lidé jsou příbuzní

 

PROFIL JESKYNNÍHO MUŽE: měl modré oči, tmavou pleť a nesnášel mléko

 

Šokující výzkum: Lidi s modrýma očima mají společného předka!

Modrookým za dvacet sekund


 

 

 

 

Bible versus Darwin

Země se zrodila asi před pěti miliardami let. Teprve o mnoho milonů let později se na ni objevily první formy života. Začal proces, který vyvrcholil vývojem rostlinstva a živočišstva. Nakonec se objevil člověk. Vědci nazvali tento proces "evolucí". Tuto teorii formuloval před více než sto padesáti lety Charles Darwin. Opačným pólem pojetí vzniku Země a života na ni představuje "kreacionismus ", víra ve stvoření tak, jak je popisuje Bible. Zvláště v posledních letech se v USA i v západní Evropě skupiny kreacionistů aktivují.

 

Tajemná pokladnice v podzemí pyramid - mýtus nebo skutečnost?

egn0Biblický mýtus o potopě světa je sám o sobě velkou záhadou: před obrovskou záplavou lidi varovali „andělé“, což vedlo ke stavbě lodi (či spíš plovoucí genové banky), z níž praotec Noe znovu oživil zpustošený svět. Málo známé je, že si jej s určitými obměnami vyprávěli i staří Egypťané. U národa, který byl závislý na pravidelných záplavách Nilu a který tedy velkou vodu každoročně nadšeně vítal a uctíval, je to přinejmenším podivné. Egyptská verze mýtu o potopě světa je však z mnoha důvodů ještě víc znepokojující než ta biblická (zjevně odvozená za starší sumerské). A naznačuje, že někde v Egyptě by se mohla ukrývat podzemní pokladnice obsahující nepředstavitelné poklady – ale především zapomenuté vědění dávných civilizací.  

 

 

I když se to dnes zdá být poněkud těžko uvěřitelné, bývaly časy, kdy na tom arabská věda byla mnohem lépe než evropská. Arabský svět zpočátku netrpěl svými dnešními předsudky, navíc získal bezprostřední přístup k pokladům antické vědy a nějaký čas toho uměl tvořivě využívat. Na prvním místě zřejmě šlo o obrovské dědictví minulosti, které ukrývala legendární alexandrijská knihovna. Ta byla součástí Múseia, "prvního výzkumného ústavu světa" vybudovaného řeckými vládci Egypta v posledních staletích před počátkem letopočtu.

Dnes se můžeme jen dohadovat, co všechno se společně s jejími svitky ztratilo - bylo by ale divné, kdyby mezi tím nebyly také informace o legendární potopě. Ale nemusela to být jen tato velkolepá knihovna. Právě přes egyptské Židy nebo křesťany koptského vyznání zřejmě do Etiopie dostaly texty, z nichž se zrodila etiopská Kniha Enochova...

 

Podivné svědectví

Jedním z věhlasných arabských vědců středověku byl také historik se jménem tak dlouhým, že by vydalo nejméně na jednu celou řádku, takže si jej (stejně jako to dělá většina současných autorů) zkrátíme na Al-Makrízí. Žil v letech 1364 až 1442 a ve své práci se věnoval právě dějinám Egypta. S trochou nadsázky bychom ho tedy mohli označit za jednoho z průkopníka egyptologie (i když jeho zajímal také Egypt za vlády Arabů).

Apokalypsa: ...a viděl jsem dveře otevřené v nebi

 

apocal1Klíčovým a svým způsobem i jakýmsi definitivním proroctvím pro křesťany je biblická kniha Zjevení (Apokalypsa). Je to mimořádně temný a poněkud chaotický text, který zejména zpočátku působí dojmem, že jeho jurodivý autor si jen vyřizuje účty s představiteli některých církevních obcí jeho doby. Odborníci konstatují, že jde o nejobtížnější a nejkontroverznější knihu Nového zákona, což přeloženo do řeči běžných smrtelníků znamená, že je téměř nesrozumitelná. A u toho bychom mohli i zůstat a se svatým Janem se na tomto místě rozloučit, kdyby...

 

"A třetí anděl zatroubil i spadla s nebe hvězda velká, hořící jako pochodeň a padla na třetí díl řek a do studní vod. Té hvězdy bylo jméno Pelyněk. I obrátil se třetí díl vod v pelyněk a mnoho lidí zemřelo od těch vod, neb byly zhořkly."

Na tom by pořád ještě nebylo nic divného - dokud si neuvědomíme, že jiné jméno pro pelyněk (mimochodem rostliny, které lidé odedávna přikládali magickou moc) je černobyl a že Černobyl se jmenuje jaderná elektrárna, která už má s Apokalypsou ledacos společného. A že spad z radioaktivního mraku kroužícího po explozi roku 1986 nad Evropou opravdu otrávil nejen vody, ale i půdu a zemědělské produkty.

Když v proroctví starém téměř dvě tisíciletí čtete jméno havarovaného jaderného reaktoru, tak z toho asi leckomu přeběhne mráz po zádech. A může to být i důvodem, proč se o knihu Zjevení zajímat trochu podrobněji.

Nenašlo by se tam ještě nějaké další splněné proroctví? Nebo dokonce proroctví, která na své naplnění ještě čekají?

Brzy poté odešel do města jménem Nain (Kristina Kaine)

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Kristina Kaine

http://www.goodreads.com/author_blog_posts/3328940-soon-afterwards-he-went-to-a-town-called-nain

odkazy na překladače ZDE

Většina života je předstírání (Kristina Kaine)

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Kristina Kaine

http://www.goodreads.com/author_blog_posts/3328941-much-of-life-is-pretence

odkazy na překladače ZDE

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK