historie

Existuje člověk teprve 1600 let?

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v němčině:

 

Ist der Mensch erst 1.600 Jahre alt?
 

 

Strojový překlad do češtiny ZDE


 

Štrougalovy paměti a úvahy: povinné čtení pro ty, kteří chtějí zůstat odkázáni na propagandu

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Tyto reformní úvahy narazily na danou politickou realitu - nejednotnost, rozpory v politickém vedení jednotlivých států socialistického společenství. Vůdci prostě zklamali, protože včas nepřistoupili k naléhavým potřebným reformám. Když se v takových přelomových historických situacích správně, s potřebným profesionálním rozhledem nerozhodne včas, následuje prohra politická porážka. To se stalo v ČSSR v závěru roku 1989.

 

Původní celý 376ti stránkvý text v češtině najdete ZDE

Obr. zdroj

Thovt o Atlantidě (Brány Atlandidy)

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA 

Nyní vám blíže osvětlím časy staré Atlantidy. Ukážu vám, jak Atlanťané žili. Vy se můžete svobodně rozhodnout, jaká z realit se vám zdá být nejpravděpodobnější. Pravda je jen jedna, avšak vy si můžete vybrat, s jakým průběhem událostí souhlasíte. Naslouchejte těmto slovům svým srdcem; pak se rozhodněte. Vzpomeňte si na dobu, již nosíte uloženou v hlubinách svého nitra. Atlantida nezmizela na dně oceánu. Je v každém z vás pevně ukotvena; její plody sklízíte i dnes. Nastal čas, aby lidstvo ještě jednou podniklo tento rozhodující krok. Den, kdy se vaše duše osvobodí a kdy bájný kontinent opět povstane ve vaší realitě, se blíží.

Jak jsem již zmínil, veškerá moudrost a veškeré vědomosti pocházejí z Atlantidy. Byly uchovávány atlantskými kněžími a mudrci dodnes. Pochopí ji a je však pouze ti, kteří skutečně hledají; porozumí pak též moudrosti jejího a jejich jazyka. Tyto vědomosti jsou ovšem dostupné všem. Vůbec nestojí námahu otevřít se této moudrosti – její pravda je jasná, prostá a všudypřítomná. Určuje veškeré cykly i děje na Zemi; jejím základem jsou všeregulující zákony vesmíru.

Celý text v češtině najdete ZDE

Adolf Hitler ve světle astrologie a numerologie

Adolf HitlerPro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Býk symbolizuje hřmění, bouřku a Měsíc. Ve starověku se v Malé Asii vykonávaly obřady iniciace prostřednictvím oběti krve. Adept, ponořený do krvavé lázně u usmrceného býka měl prostřednictvím tajného rituálu získat příslib tisíciletého, nesmrtelného života. Je to tajemný obřad krve, skýtající nesmrtelnost a nezranitelnost, jenž je například i v germánském mýtu o Siegfriedovi a drakovi. Většina symbolů, které byly těsně svázány či souvisely se znamením Býka, označovala smrt...

Nespoutaná, divá síla tohoto nezkrotného zvířete, zosobění jeho pudové energie jako atributu neporazitelnosti ho přivádí do záhuby. Parafrázujíce Paula Diela býkova ,věrolomná moc´v historii nespočetněkrát rozsévala ukrutnost, avšak zejména zlo. Jako dech všeničícího ohně.“
 
článek v češtině najdete ZDE
 
obr. zdroj

 
  

Psychologie na Blízkém východě

Psychologie na Blízkém východěVybaví se vám při myšlence na arabský svět jenom extremisté a atentátníci, ropné vrty a vodní dýmky? Škoda, protože to byly právě země Blízkého východu, kde před více než tisíci lety vznikly zárodky psychologie.

„Zatímco západní psychiatři se stále experimentálně zjišťují, jestli poslech Mozarta zvyšuje IQ, arabští lékaři měli ohledně účinků hudby na lidskou mysl jasno.“

„Arabští psychologové se z našeho pohledu často pletli, přesto ale jejich spisy ukrývají fascinující, téměř zapomenutý zápas s tajemstvími lidské mysli.“

Zlatý věk islámu, který se datuje od půlky osmého do půlky třináctého století, pamatuje mnoho doktorů a filozofů, kteří se snažili pochopit tajemství lidské mysli. Nadto se jim s většími či menšími úspěchy dařilo léčit deprese a další psychické nemoci - a to v době, kdy se Evropané s trochou nadsázky mlátili klacky po hlavě.

Doktor Deprese

Prvním lékařem, který si všiml toho, že duševní rovnováha souvisí se zdravím a naopak, byl Abu Zajd Ahmed ibn Sahl al-Balkhi. Narodil se v roce 850 v dnešním Afghanistánu a ve svém bádání se věnoval hlavně neurózám. Ty rozdělil na čtyři skupiny: strach a úzkost, zlost a agresi, smutek, depresi a posedlost.

To mu nestačilo, a tak ještě rozlišil tři druhy depresí: normální, čili smutek, endogenní depresi, mající příčinu v těle, a klinickou depresi, pocházející zvenčí. Psychické problémy svých pacientů se jako první snažil léčit tím, čemu dnes říkáme kognitivní psychologie. Mluvil s lidmi, pomáhal jim identifikovat příčiny jejich problémů a napravit je.

Zlato nemá hodnotu, lidská práce ano

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

 

původní článek v češtině najdete ZDE:

Tento článek je na našich stránkách pouze proto, že ho "mírumilovný mário" zpoplatňuje na svých stránkách. Naše redakce se tímto výslovně a důrazně distancuje od obsahu a myšlenek, které článek obsahuje. 


 

Vznik státu Izrael - Zachraňte Jakuba Weisse

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

"Ecel vznikla roku 1931 jako béčko Hagany, nacionalistická frakce, která se odtrhla od oficiálního podzemní ovládaného dělnickými sionisty. Činnost této organizace byla postavena na zásadách, které vyslovil zakladatel tohoto hnutí, Vladimír Ze´ev Žabotinský.Každý Žid má právo vstoupit do Palestiny! Araby může zastrašit jenom aktivní odveta! Židovský stát zabezpečí jenom židovská ozbrojená síla."

původní článek v češtině ZDE


 

Nejpodivnější mapy světa

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

Za dávných časů lidé viděli svět velmi odlišným způsobem. Tato sbírka map je jednou  z nejpodivnějších zastoupení světových vyobrazení, které bylo kdy vytvořeno.

Některé z těchto map jsou fantazií. Jak můžete vidět, tvar zemí a kontinentů jsou podivná vyobrazení postav nebo zvířat. Další mapy zachycují to, v co naši předkové věřili jako v biblické země.

http://www.messagetoeagle.com/strangestmaps.php

“Názor proti názoru”

 

Autor:  Jaroslav A. Polák

“Ty věříš, že Amerika existuje, já věřím, že Amerika neexistuje. Je to názor proti názoru. Já ti tvůj názor přece neberu, tak ty mi neber ten můj!” Mnozí lidé dnes opravdu přesně takto uvažují – a je to velmi frustrující zkušenost!

 

Dále se setkávám také s něčím na způsob: “Kdesi jsem před léty četl, že Amerika neexistuje, už nevím kde, ale četl jsem to. Třeba to někdy najdu.”

Případně: “Tady je odkaz na článek na Osudu, kde se píše, že byl nalezen zlomek středověkého textu, z něhož by mohlo plynout, že existence Ameriky je výmysl židozednářskovatikánského spiknutí.”

Lidi. Pokud se říkává, že papír snese všechno, pak o webových stránkách to platí stonásobně. Spekulativní knihy o “skryté historii” čehokoli atp. jsou jistě zajímavým počtením, občas dokonce i provokativním a někdy i literárně excelentním, nelze vyloučit, že jejich autoři natrefili na něco, o čem má smysl i vážně pouvažovat, ale v žádném případě se nejedná o zdroj robustních historických faktů, ale jen více či méně smysluplných spekulací.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK