Tehdy, přesně 25. srpna 1835, vyšel v americkém listě "New York Sun" článek s titulkem "GREAT ASTRONOMICAL DISCOVERIES LATELY MADE BY SIR JOHN HERSCHEL, L.L.D.F.R.S. & c. At the Cape of Good Hope [From Supplement to the Edinburgh Journal of Science]" ("Velké astronomické objevy učiněné nedávno sirem Johnem Herschelem na Mysu Dobré naděje [podle přílohy Edinburgského časopisu pro vědu]"). Následující dlouhý článek byl uveden jako první ze série šesti pojednání o ohromujících astronomických objevech, které učinil slavný britský astronom, sir John Herschel (1792 - 1871). John Herschel, který byl synem dalšího vynikajícího astronoma a výrobce astronomických dalekohledů Frederika Williama Herschela (1738 - 1822), měl tyto objevy učinit za pomoci "nového dalekohledu obrovských rozměrů, pracujícím na zcela nové principu" při výzkumech konaných z jihoafrické observatoře na Mysu Dobré naděje. Podle zmíněného článku John Herschel prohlásil, že díky svému novému přístroji uskutečnil řadu objevů týkajících se komet, objevil planety v jiných slunečních soustavách a vyřešil téměř všechny hlavní problémy matematické astronomie. A jako vrchol všech výsledků bylo pozorování života na Měsíci! Autor (autoři) článku v "The Sun" se odvolával nejen na britský časopis "Edinbourg Journal of Science", ale jeho dalším zdrojem měl být dr. Andrew Grant, který byl vylíčen jako spolupracovník Herschela při prováděných výzkumech v jižní Africe.