Nostradamus

Tři dny temnoty podle Nostradama - je to tu zas!

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v němčině:

Die 3-tägige Finsternis 

Strojový překlad do češtiny ZDE

Obr. zdroj

Články na podobné téma v češtině najdete např. ZDE ZDE 


 

Nostradamova ztracená kniha (TV film)

posterZTRACENÁ NOSTRADAMOVA KNIHA snad vyjeví světu... naprosto poprvé, jak... Jedná se o nedávno objevený rukopis se zašifrovanými předpověďmi budoucnosti, které možná sepsal a vyobrazeními doprovodil sám slavný věštec Nostradamus.

Tato kniha, nazvaná "Věštby římských papežů", po více než 400 let ležela ve svém úkrytu v Římě, než byla koncem 20. století objevena, a nejenom obsahuje dosud neznámá Nostradamova proroctví, ale také vrhá nové světlo na pravý význam a smysl jeho již známých proroctví.

Tento film sleduje osudy této knihy od časů, kdy byla napsána, až do doby, kdy byla objevena, a podrobuje ji pečlivému rozboru, aby zjistil, zda je autentická, a odhalil tajemství, jež se na jejích stránkách skrývají. Má se za to, že kresby v této knize jsou obrazovou podobou Nostradamových proroctví od Velké francouzské revoluce po atentát na papeže Jana Pavla II. Současně však naznačují i další předpovědi pro naši generaci, včetně současného konfliktu na Blízkém Východě až po Apokalypsu.

Obsahují snad tyto ilustrace klíč k rozluštění skrytých nápovědí a časového určení jeho proroctví?

A jaká tajemství budou odhalena díky několika málo stránkám latinského textu, který ty kresby, ta vyobrazení doprovází?

Nostradamus - Velka Kniha Predpovedi PDF

Ve svých čtyřverších prorokoval Nostradamus ty nejsenzačnější události našich dějin popravu anglického krále Karla I., vzestup a pád francouzského císaře Napoleona I., obě světovéválky, hrůzovládu Třetí řiše, zavraždění Johna F. Kennedyho i válku v Perském zálivu v roce 1991. Kniha obsahuje Nostradamova proroctví o naší současné době zpětným pohledem na proroctví vyplněná v minulosti aţ do roku 2100 včetně dosud nezveřejněných a alarmujících interpretací budoucích událostí. Nostradamus, astrolog a lékař žijící v 16. století, si získal slávu na francouzském dvoře Kateřiny Medicejské, když přesně předpověděl okamžik a okolnosti smrti francouzskéhokrále Jindřicha II. a konec dynastie Valois.

Za léta svých putování a cest nashromáždil mnohé neobyčejné znalosti, jichž posléze využil, aby mohl v jiné formě vědomí putovat časem a prostorem. Tak předvídal lety do vesmíru, revoluce ve Francii a Rusku, příchod "krále děsu" i mimozemskou invazi. Nostradamův jazyk, ve čtyřverších specificky zašifrovaný , byl formulován tak, že můžeme předpokládat autorovu znalost starého mystického vědění pro většinu z nás, kteří dnes žijeme v čase skepse, je to hádanka, k níž nemůţeme nalézt klíč. Na základě splněných proroctví jak z dob předcházejících jeho životu, tak i časů pozdějších,sahajících až do našeho století, se zkoumá věrohodnost velkého jasnovidce. V poslední části se kniha zabývá i jinými technikami předpovídání budoucnosti I - ťing, tarotem, geomancií, rituálními věšteckými metodami , které musel velký Nostradamus nepochybně znát.

Francis X. King je mezinárodně uznávaným vědcem v oboru srovnávací religionistiky, výzkumu tajných společností a kultů, ezoteriky, astrologie, teorie a praxe věšteckých metod.Vedle řady vědeckých prací o období mezi lety 1500 a 1800, jemuž se převážně věnuje,napsal Francis X. King i několik ilustrovaných bestsellerů jako "Witchcraft and Demonology" (Kouzelnictví a démonologie), "The Encyclopedia of Fortune Telling"(Lexikon věšteckých umění), "The Encyclopedia of Forbidden Knowledge" (Lexikon zakázaného vědění) aj.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK