odpůrci očkování

Očkování funguje. Zde jsou fakta.

KomiksOčkování je považováno za jeden z nejzásadnějších objevů novodobé medicíny. Spolu se zavedením antibiotické léčby a upravené vody vedlo v minulém století k výrazné redukci výskytu infekčních chorob v ekonomicky rozvinutých zemích.

Recenzia knihy Doba jedová 2

doba jedova 2Kto sú autori a o čom je kniha

- Popis vydavateľa knihy hovorí o hlavných autoroch ako o „vysoko erudovaných a medzinárodne uznávaných odborníkoch v oblasti biomedicíny a toxikológie“, no ani jeden z nich nemá medicínske vzdelanie a doposiaľ nepublikoval žiadny vedecký článok o očkovaní v karentovanom medicínskom časopise

- O odbornosti hlavnej autorky prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc. je navyše možné vyjadriť isté pochybnosti aj v rámci jej primárnej špecializácie. V roku 1998 získala cenu Strieborný bludný balvan za „zapojenie vesmírneho vedomia do výuky študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe“ a vysvetlenie, ako je telo človeka napojené cez dýchanie a čakry na príjem kozmickej energie. 

- V zložitej téme očkovania si preto autori na pomoc prizvali lekárov ako MUDr. Ludmila Eleková, ktorá síce má medicínske vzdelanie, ale nemá špecializáciu v pediatrii, epidemiológii ani vakcinológii – je praktická lekárka a od roku 2007 sa venuje alternatívnej liečbe a homeopatii. Dr. Eleková je známa svojim antivakcinačným postojom a je veľmi aktívna v propagácii názorov spochybňujúcich účinnosť a bezpečnosť očkovania.

- Jedinými prispievateľmi do knihy so špecializáciou v pediatrii sú MUDr. Miloš Velemínský a bývalý predseda Českej pediatrickej spoločnosti MUDr. Jan Janda, ktorí v závere knihy jasne argumentujú v prospech prínosov a bezpečnosti očkovania.

- Očkovaniu sa kniha venuje až v piatich kapitolách, pričom najväčší priestor majú práve kritické názory a tvrdenia hlavných autorov, prof. Struneckej, prof. Patočku a dr. Elekovej. Posledným dvom kapitolám venovaným prínosom očkovania (dr. Velemínský) a rozboru antivakcinačných tvrdení (J. Janda) je venovaných iba niekoľko strán.

Cieľom tohto dokumentu je stručne popísať najvypuklejšie problémy uvedených textov...

Obľúbené taktiky a najčastejšie tvrdenia odporcov očkovania

full_30_Boj s dezinformáciami komplikuje neschopnosť verejnosti narábať s číslami a faktami, ako aj nedostatočné komunikačné schopnosti na strane odborníkov. Zavádzajúce a nepravdivé informácie o očkovaní sú šírené veľmi rýchlo a agresívne hlavne vďaka médiám a internetu. Pritom odstrániť škodu, spôsobenú dezinformáciami, je veľmi náročné. Čoraz viac rodičov je týmito dezinformáciami zneistených, čo vedie k odmietaniu a odkladaniu očkovania.

Podľa štúdie M.G. Myers, D. Pineda: „Misinformation about Vaccines“ sú dezinformácie šírené buď neúmyselne (ľuďmi, ktorí sú neinformovaní), alebo zámerne, účelovo (tými, ktorí z toho profitujú). Ich profit plynie z finančných príspevkov (napr. Sloboda v očkovaní, Slobodný vysielač), predaja kníh, autorských práv, politickej podpory, predaja alternatívnej medicíny (napr. homeopatievýživových doplnkov), predaja mediálneho priestoru (časopisy, TV), odmeny za prednášky, atď.

Najefektívnejšími dezinformátormi sú rodičia, ktorí sú presvedčení o tom, že ich dieťa bolo poškodené očkovaním.

Čo s tým? 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK