Psychologie

Derren Brown: Strach a víra, díl druhý, CZ titulky

V druhém dílu pořadu Fear and Faith Derren zkoumá, zda-li je možné vytvořit Boha pouze v našich vlastních myslích, tedy bez nutnosti jeho skutečné existence. Jeho experimenty nám tak dokazují... To ale dozvíte v následujícím díle...

Neočekávání: Razantní krok ke štěstí!

Přehnaná očekávání, zkalený úsudek, bezdůvodné předsudky, domnělé predikce, nesmyslné požadavky aneb každodenní rutina spousty lidí. I my sami v sobě den za dnem pohřbíváme naději na naplnění a štěstí, s plným vědomím sami na sobě pácháme ohavné zločiny, za které by se nestyděl ani sériový vrah. Takovéto hrozby nečíhají pouze v zapadlých uličkách metropolí, skrývají se v hlavě každého z nás. To jsou „nevinná“ očekávání.

 

Ta schůzka, vystoupení, rande, utkání, film, výstava – vše mohlo být naprosto skvělé, mohli jsme si to nadmíru užít a odcházet s velikým nadšením skvěle stráveného času, naprosto skvělého dne. My však odcházíme se svěšenou hlavou a abnormálním zklamáním. Jak je to možné, když druhý odchází na 100% spokojený? „Stačí mu málo,“ namlouváme si. Jenže komu je nyní hej, a komu naopak šoufl…? Co chápe lépe než já?

„No, čekal jsem od toho/tebe víc.“

Jestliže se naše očekávání a nároky neustále pohybují na 11 z 10, dlouhodobou pohodu, uspokojení,  naplnění a štěstí budeme ve svém životě střetávat podobně jako klokany na norských fjordech. Tu suchou, „očekávací“ větu však slýcháme tak často, že hlasu moudrosti doslova zalepíme ústa – zapomeneme, že ten gigantický rozdíl činí jedna drobná interpretace v té věci posazené na našem krku.

Budete prvňákům na školní besídce se zápalem vysvětlovat, že dějová linie příběhu byla zcela zřejmá…?

Demonstrativním příkladem, jenž zná zaručeně každý, je partnerský vztah. To je ideální – nikoli však jediný – prostor ke spatření proslulého světového dramatu Čekání.

Odhalování mentálních vzorců

Odhalování mentálních vzorcůČasto raději setrváváme v nepohodlí naučených prožitkových a myšlenkových vzorců, než abychom je sundali jako kalhoty, ze kterých jsme už vyrostli. Protože jiné nemáme. Myslíme si, že jiné nemáme. A strach z neznáma není navíc jedinou překážkou.

„Kudy se valí energie, tudy se nervová vlákna posilují, cesta se vyšlapává více a více. Tisíckrát opakovaná reakce spojená s emocí se stává zvykem.“

 

Cesty našeho vnímání, cítění a myšlení se neřídí naší svobodnou vůlí a rozhodnutím, ale tím, jak jsme se vnímat, cítit a myslet naučili. V dřívějších článcích jsem psal o vtiscích, o podmíněnosti. Podmíněnost našeho bytí je ohromná, každého z nás ovlivňuje svým jedinečným stylem daným charakterem vtisků a jejich zpracováním.

Může nás vytvarovat do různých podob, odít nás do různých obleků. Některé nám hezky padnou a cítíme se v nich příjemně. Některé jsou naopak příliš těsné, škrábou, škrtí nás, dusí, nebo se v nich naopak ztrácíme, plaveme, padají nám kalhoty, stále si je musíme přidržovat. Naštěstí to není definitivní díky skvělé schopnosti našeho vědomí se neustále proměňovat, měnit, můžeme říct učit se.

Problém je jinde. Když si sundáme nepohodlné oblečení, budeme nazí! Nemůžeme být nazí, nevíme, jaké to je, co to znamená, je to neznámo. I když se v tom tmavém škrtícím obleku cítím hrozně, je to mé jediné oblečení, jsme to my sami.

Neurotická osobnost naší doby podle Karen Horneyové

Karen Horneyová se vymezuje v celém svém díle vůči Freudovi, stejně jako většina ostatních neopsychoanalytiků. Zatímco Freud nahlíží původ neurózy v ranném dětství (orální, anální fixace libida), Horneyová přesunuje těžiště příčin neurózy do doby dospělosti: 

„Nepovažuji za správné zaměřovat pozornost na dětství s jakousi jednostrannou fascinací a pozdější reakce považovat v podstatě za pouhé opakování reakcí dřívějších.“

Zatímco podle Freuda neurotik vytěsňuje afekty sexuálního rázu, podle Horneyové to již pro dnešní dobu neplatí: prošli jsme sexuální revolucí, sexualitu příjmáme jako přirozenou součást života - a problém dnešní doby je jiný, tvrdí Horneyová - je jím vytěsňená hostilita (nepřátelství, agrese).
 

            Egon Schiele

Paradox dnešní doby je ten, že ačkoli je společnost postavená soupeřivosti a soutěži, jsme nuceni chovat se navenek přátelsky, s úsměvem, v práci i v osobních vztazích, a tak je to hostilita, agresivita, nepřátelské emoce vůči ostatním, které vyťesňujeme.

Vyťěsněné obsahy se ovšem hlásí o slovo, což se projevuje jako úzkost. O této úzkosti víme jen zpola, je neuvědomělá a silně ovlivňuje naše jednání a motivace. Úzkost znovu potlačujeme a bludný kruh neurotika se prohlubuje.

Zbavení se úzkosti, uklidnění, se stává hlavním motorem jednání, takže ztrácíme schopnost radovat se ze života. Neurotik trpí víc než ostatní lidé, ale není to tím, že by jeho život byl obtížnější: trpí úzkostí z imaginárních situací. Neurotik trpí tím, co není. Je natolik zaměstnán mechanismy, které mají vést ke zbavení se úzkosti (alkohol, závislé vztahy, touha po moci a majetku,) že nemá pokdy, aby byl šťastný; nanejvýš pocítí blaženou úlevu, když se úzkosti na chvíli zbaví.

Soukromá dramata - Autismus

Terapie pevného objetí vyvolává čím dál více emocí jak mezi rodiči, tak i odborníky. Autismus je vážný problém, tak se pojďme podívat, jak se v současnosti děti s touto diagnózou léčí.

 

 

Co vlastně chceme říci dětem o sexu a rodině?

Ostrůvkovitá společnost a nemísitelné ideologie

Naše společnost je ostrůvkovitá. Už dávno nežijeme životem obce. Sice si nekoukáme se sousedy do talíře, ale často je ani neznáme jménem. Stýkáme se jen, s kým chceme, a tak vznikají velmi izolované ostrůvky nemísitelných societ. Například v jednom bytě bydlí feministka třetí generace rozvedených svobodných matek, v druhém bytě je patriarchální autoritativní otec. Oba jsou sice sousedi, ale štítivě se obcházejí a zhádají se, kdykoli je něco donutí spolu promluvit. Pes a kočka. Pokud tyto nemísitelné ostrůvky nevidíte, zkuste pozorovat ne lidi, se kterými se bavíte, ale spíš kolik je lidí ve vaší bezprostřední blízkosti, se kterými léta nepromluvíte, nebo oni nepromluví s vámi. V tomto světě totiž není těžké se domluvit o chemii či fyzice, ale není možno se domluvit na hodnotách.

V těchto kalných vodách však žijí různé ideové skupiny, které se občas vynoří s nějakým požadavkem. Zvíří se hladina veřejného mínění, aby po čase zase utichla. Nicméně tyto události jsou příležitostí zahlédnout síly obvykle skryté v naší neprůhledné společnosti. Takovým příkladem byl návrh skupiny okolo Dr. Uzla prosadit svůj druh sexuální výchovy na školy. Když jej psali, muselo jim být jasné, že narazí na silný odpor od jiných skupin, které se s nimi nemísí, ať jsou to věřící či ne. Zdá se, že s tím počítali a předem již rezignovali na hledání kompromisu. To by bylo vcelku pochopitelné, ale je škoda, že se o nalezení kompromisu předem nepokusilo Ministerstvo školství. To by nemělo být silou na prosazování lobbyistických partikulárních zájmů, spíš by od těchto bojů se mělo držet dále, dokud se nenajde nějaký společenský konsensus.

Povolání: hypnotizér

Povolání: hypnotizér"Hypnóza je pro mě spíš rituál něž nějaká mystika," říká v rozhovoru hypnoterapeut Jiří Zíka. Pomocí hypnózy a také neurolingvistického programování pomáhá lidem vypořádat se se strachem z pavouků, s nadváhou nebo se třeba zlepšit v tenisu.

Alex: Vaše profese zní poněkud tajemně. Co vlastně s lidmi děláte? Běžná představa je, že při hypnóze upadneme do spánku...
PhDr. Jiří Zíka: Hypnóze říkám trans, pro někoho je to na pomyslné škále 1 až 100 stav hlubší, pro někoho méně hluboký. Prostě odpoutání se od okolí, ponoření se do sebe. Někteří lidé, říkáme jim somnambulové a je jich v populaci do deseti procent, upadnou do stavu, kdy si nebudou vůbec nic pamatovat, přestože se v transu chovali aktivně. Jiní lidé se ponoří jen lehce – připomíná to pocit, který máme po vydatném obědě.

Loni vám vyšla kniha Fenomén hypnózy. Je možné se podle ní naučit hypnotizovat?
To určitě ne, ta kniha je povídání o hypnóze, ne o postupu hypnotizování. To učím na kurzech.

Neočekávání: Razantní krok ke štěstí!

Přehnaná očekávání, zkalený úsudek, bezdůvodné předsudky, domnělé predikce, nesmyslné požadavky aneb každodenní rutina spousty lidí. I my sami v sobě den za dnem pohřbíváme naději na naplnění a štěstí, s plným vědomím sami na sobě pácháme ohavné zločiny, za které by se nestyděl ani sériový vrah. Takovéto hrozby nečíhají pouze v zapadlých uličkách metropolí, skrývají se v hlavě každého z nás. To jsou „nevinná“ očekávání.

 

Ta schůzka, vystoupení, rande, utkání, film, výstava – vše mohlo být naprosto skvělé, mohli jsme si to nadmíru užít a odcházet s velikým nadšením skvěle stráveného času, naprosto skvělého dne. My však odcházíme se svěšenou hlavou a abnormálním zklamáním. Jak je to možné, když druhý odchází na 100% spokojený? „Stačí mu málo,“ namlouváme si. Jenže komu je nyní hej, a komu naopak šoufl…? Co chápe lépe než já?

„No, čekal jsem od toho/tebe víc.“

Jestliže se naše očekávání a nároky neustále pohybují na 11 z 10, dlouhodobou pohodu, uspokojení,  naplnění a štěstí budeme ve svém životě střetávat podobně jako klokany na norských fjordech. Tu suchou, „očekávací“ větu však slýcháme tak často, že hlasu moudrosti doslova zalepíme ústa – zapomeneme, že ten gigantický rozdíl činí jedna drobná interpretace v té věci posazené na našem krku.

Budete prvňákům na školní besídce se zápalem vysvětlovat, že dějová linie příběhu byla zcela zřejmá…?

Demonstrativním příkladem, jenž zná zaručeně každý, je partnerský vztah. To je ideální – nikoli však jediný – prostor ke spatření proslulého světového dramatu Čekání.

„Já jsem ale očekával, že takovouhle základní věc přece víš.“
„Předpokládala jsem, že tam přece nepůjdeš.“
„Myslel jsem, že taková nejsi.“
„Čekala bych, že nic takového nikdy neuděláš.“
„Nepředpokládal jsem, že mě budeš shánět.“
„Čekala jsem, až zavoláš nebo napíšeš ty.“

Poznáváte v těchto větách sami sebe, své partnery, rodiče, kamarády, anebo vaše známé? To není žádný mýtus, očekávání jsou tu s námi již od rozbřesku našeho života až po jeho soumrak. Očekává se od nás, že budeme géniové, modelky, sportovci, umělci, a to jsme se ještě ani nenarodili! A toto se v naší kultuře dědí, proto máme očekávání zafixované jako něco úplně normálního. 

Identifikuj své překážky a nemilosrdně je rozdrť!

Zapomeň na všechny ty politováníhodné fráze, ubohé říkanky a tisíce výmluv, které tě svazují a brání ti posunout se kupředu. Zapomeň na ně úplně stejně jako na všechny říkanky a básničky ze školy. Buď dej sbohem a šáteček těmto výmyslům, jež při každém tvém rozjezdu tisknou proti tvé vůli "záchrannou" brzdu, anebo svému úspěchu a šťastnému životu. Nikdo nemá moc toto rozhodnout za tebe. Nikdo. To ty volíš, a to každým dnem!

 

A nyní není potřeba žádného dlouhého povídání a nějakého úvodu do tématu. Upřímně: Kde je problém? Kde to vázne? Co tě svazuje? Že svět je špatný? Narodil ses do zkažené kultury a generace? Na světě není dost peněz? Jsi na úspěch moc mladý? Ba naopak starý? Rodiče tě nevychovávali k úspěchu? Štěstí je špatný? Nemáš dostatečně ambiciózní přátele? Nemáš dostatečné sebevědomí? Nebo jak zní ta tvá vlastnoručně napsaná óda na neúspěch? Stop. Stop, stop, stop, stop, stop!

Může to být pěkná salva, pěkně silné kafe, zvlášť pokud těmito otázkami listuješ hned z rána. Má to však svůj smysl - uvědom si, že hluboká, silně negativní přesvědčení tě drží na současném místě a nedovolí ti jít dál. Je to jako vynakládat energii k běhu, ačkoli máš na noze 5 vězeňských koulí. A ty jsi ve skutečnosti vězněm! Doslova vězníš sám sebe. Není lepší vynaložit energii k oproštění se od těchto okovů, a až následně se rozeběhnout?

"Kdo má čas na ospravedlňování sebe a svého ega, nemá logicky čas na růst a posun vpřed." 

Philip Zimbardo předepisuje zdraví přístup k času

"Překážky se staví do cesty obyčejným lidem, aby z nich udělaly lidi neobyčejné!" - Paul Jeffers

Psycholog Philip Zimbardo říká, že štěstí a úspěch jsou zakořeněny ve vlastnostech, které většina z nás přehlíží: ve způsobu, kterým se orientujeme do minulosti, současnosti a budoucnosti. Navrhuje, abychom si určili náš časový rozhled, jako první krok ke zlepšení našich životů.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK