Rok 2012

Jak je to s novými mayskými artefakty?

Od konce roku 2011 se na internetu objevuje příběh o nálezu jakýchsi mayských artefaktů, v podobě rytin na kamenech a hliněných destičkách. Jsou na nich klasické létající talíře a bytosti, tak velmi podobné známým šikmookým mimozemšťanům.


Podle kolující pověsti byly tyto artefakty objeveny před několika desítkami let archeology, a dodnes byly zkoumány a čištěny. Byly nalezeny ve vnitřních místnostech a prostorách určitého chrámu v Mexiku. Byly prý uznány jako důkazy o mayském kontaktu s mimozemšťany, a proto byly doposud skrývány před veřejností, aby nevyvolaly paniku.

Pouze v důsledku globálního zájmu o konec mayského kalendáře 21. prosince 2012 mexická vláda prý uvolnila fotografie různých artefaktů, takže lze čekat, že toto zlověstné datum by mohlo potenciálně zahrnovat i kontakt s vesmírnými vetřelci. 
Zde jsou některé příklady záhadných artefaktů.

Konec světa po konci světa (5)

 

Apokalypsa 2012 a její dozvuky
Závěr

Neuskutečněná apokalypsa 2012 na jednu stranu umlčela pesimistické proroky horující o tajemných planetách, třech dnech temnot, ničivých zemětřeseních a dalších jevech, které se prostě objektivně neodebraly. Na druhé straně progresivní část „fenoménu 2012" byla, jak se zdá, pouze mírně přidušena: klíčové postavy tohoto proudu nesouhlasí s obecným postojem médií a většiny společnosti, že se „nic nestalo", jen se mělo ukázat, že změny jsou daleko subtilnější, než se čekalo. Zvláště zajímavé je pozorovat, jak mnozí jejich následovníci skutečně prožívali 21. prosinec 2012 jako zlomové datum - to je vidět především právě v komentářích fanoušků na facebookových stránkách velkých guruů jako např. Drunvalo Melchizedek nebo John Major Jenkins.

Skeptické poznámky jsou v absolutní menšině, většinu zabírají emotivní poděkování a líčení vlastních duchovních zážitků. Na příkladu Carla Callemana je vidět, že aktivita předních protagonistů celého proudu nemusí nutně skončit s nástupem roku 2013; podle většiny z nich ostatně transformace skutečně proběhla a probíhá dál. Pouze si, podle svých vlastních slov, museli opravit názor na její intenzitu - namísto okamžitého efektu nastoupil dlouhý proces, na jehož konci má být duchovnější, spravedlivější a lidštější civilizace.

Konec světa po konci světa (4)

Apokalypsa 2012 a její dozvuky

 Osobnosti „fenoménu 2012"

Carl Calleman (obr.) uveřejnil 2. ledna na svých webových stránkách článek meditující nad koncem mayského kalendáře, kde zdůrazňuje, že jsme podstatu celé věci vůbec nepochopili. Sám konstatuje, že se domníval, že s třináctým b'ak'tunem končí celý dlouhý počet, že však v nedávné době četl knihu Marka Van Stonea, kde se měl dozvědět o „novém objevu", že b'ak'tuny mohou pokračovat „donekonečna" a že mayský kalendář tudíž nebyl cyklický, ale lineární. (18) Proto tvrdí, že se on i José Arguelles, kteří tento „nový objev" neznali a vycházeli především z Michaela Coea, museli nutně mýlit. (19)

Přesto mělo 28.10.2011 (20) dojít k transformaci paradigmatu. Tato transformace však každopádně nemá charakter diskontinuty (jak se domníval Arguelles i sám Calleman), ale kontinuity. Zároveň se má dokazovat, že mayský kalendář není spojen s precesí (21) a že se jedná o další materialistickou nesmyslnou interpretaci. Ve skutečnosti má být dovršení třináctého b'ak'tunu jakousi galaktickou synchronizací všech devíti vln; po jejím uskutečnění jsme pak vstoupili do nekonečného času, který nám umožňuje „download unity consciousness" („stáhnout" vědomí jednoty). Zároveň narůstá počet duchovně probuzených, osvícených lidí, kteří mohou nyní vytvořit nový, lepší svět.

Konec světa po konci světa (3)

 

Apokalypsa 2012 a její dozvuky

 Osobnosti „fenoménu 2012"John Major Jenkins, další významný guru „fenoménu 2012", strávil jedenadvacátého velkým výletem do Mexika, o kterém sepsal 6. ledna 2013 rozsáhlý patnáctistránkový text, který uveřejnil na svých stránkách. Vyhrazuje se v něm především proti názoru, který mu média „připisovala", totiž že se jedenadvacátého má „něco stát", a zdůrazňoval, jak symbolické a významné události se jedenadvacátého staly - z textu však lze jen obtížně vyčíst, které konkrétní události má na mysli. Pro něj osobně byla zřejmě zvláště významná epizoda otravy užitkovou vodou, která se mu v Mexiku přihodila - dlouhé zvracení a bolestivé průjmy vnímal jako formu očištění a ponížení, které musel absolvovat před svým konečným triumfem. Podobně zmiňuje jako vysoce symbolický fakt, že jej krátce před klíčovým datem opustila jeho žena. Vlastní konec třináctého b'ak'tunu strávil v Izapě a v Copánu, kde točil dokumentární film o své práci, přednášel a účastnil se mezinárodního vědeckého setkání, kde byli i renomovaní mayisté (např. Barbara Mac Leod). (16)

Daniel Pinchbeck (obr.) sepsal krátce po jedenadvacátém prosinci text, jenž uveřejnil na portálu Reality Sandwich, který spravuje. Stejně jako Jenkins se ohrazuje proti tomu, že by měl na 21. 12. 2012 předpovídat nějaké zásadní události, kritizuje novináře, jak extrémně jimi měl být dezinterpretován, a zároveň se mu prý ulevilo, že se katastrofické předpovědi nevyplnily a mediální figurky, ze kterých si sdělovací prostředky dělaly legraci, byť je samy pomohly vytvořit, konečně zmlkly. Poté zdůraznil, že ke změnám došlo a dochází dál, ale je to postupný proces a hlavně veliká šance na to, aby se naše civilizace proměnila, přehodnotila své priority a začala pracovat na tom, aby se proměnil a uzdravil systém a abychom se odklonili od materialistických ideálů ve prospěch ideálů duchovních, které nebudou pouze egoistické a sobecké, ale budou zaměřeny na blaho celého lidstva i celé planety.

Konec světa po konci světa (2)

 

Apokalypsa 2012 a její dozvuky
Osobnosti „fenoménu 2012"

Obzvlášť zajímavé jsou přirozeně reakce hlavních představitelů mileniálních očekávání spojených s jedenadvacátým prosincem. Nejméně aktivní byl zřejmě Drunvalo Melchizedek (obr.); jeho reakce na klíčové datum lze sledovat pouze skrze facebookové statusy, přičemž poslední aktualizace na jeho osobní webové stránce pochází ze 12.12.2012 a mluví o přípravách na přechod. (10) Vlastního 21.12.2012 uveřejnil Melchizedek tři statusy, kde víceméně shrnuje, co se stalo a proč. Cituji jako příklad druhý z nich:

„Dnes je první den nového ženského věku; zatímco energie protéká naší zemí, udržte si po následující dny svá srdce otevřená, [druhý status]“ (11)

Třicátého prosince potom zmínil, že galaktická energie už začíná opadávat a že „ona procitá". (12)

Reakce příznivců na jeho posty byly v drtivé většině velmi pozitivní, fanoušci se hlásili se zážitky, které zažívali během transformace, děkovali Melchizedekovi a obdivovali jej. Uvádím dva statusy jako příklad:

„22. [prosince] jsem se probudila s novým pocitem, že mě někdo miloval jako miminko, byla jsem však plně vědomá a měla jsem pocit, že mnoho bytostí (nikoli mí rodiče) se na mě dívají s veškerou láskou a uznáním. Stále to cítím. Cítím rovněž, že jsem mnohem více spojena s veškerým životem na matce Zemi. Je to tak nádherné. Děkuji ti, Drunvalo, miluji tě. [Daniela Kristova]“ (13)

Měli Mayové kontakt s mimozemšťany?

V září 2011 se exopolitici, osudovci, matrixovci a další zalykali nadšením nad zprávami o přípravách dokumentárního filmu s názvem Odhalení Mayů 2012, který měl být uveden na konci roku 2012. 
Producent filmu Raul Julia-Levy vyhlašoval, že dokument prokáže kontakt Mayú s mimozemšťany.

V džungli prý byly nalezeny 3000 let staré přistávací dráhy nebo největší pyramidy na světě. Julia-Levy dále informoval, že před několika tisíci lety chtěli Mayové osídlit celou planetu, ale zabránila jim v tom invaze „mužů s temnými úmysly“, takže nakonec museli sami opustit svá sídla. Julia-Levy je přesvědčen, že diváci budou brát jeho dokument vážně, protože jeho poselství je klíčové pro veškeré lidstvo…

Ale nyní se ukázalo, že Julia-Levy je podvodník. Už v dubnu 2012 náhle zastavil výrobu, propustil tým, ukončil smlouvu s produkční společností, a utekl. 

2012: Zlatá brána otevřena

Pověstné datum je zde. Čeká lidstvo konec nebo začátek? Co se o něm psalo? 
 

Kniha Jiřího Maria Maška je útvar, který čtete pouze na vlastní nebezpečí. Pokud jste dříve četli některé jiné knihy, pak Vás musím varovat. Nelze jí zařadit ani do jednoho známého literárního útvaru. Stejné nebezpečí vám hrozí, pokud jste někdy více méně zavadili o fyziku, astronomii, či prostou geometrii, třeba jen v rámci základní či střední školy. 

Chcete-li pochopit, o co v této knize jde, musíte si vytknout před závorku znamínko, které vám převrátí současné chápaní světa v úplný galimatyáš.

Co se tedy bude dít v onen rok 2012 ? Do jaké „Zlaté brány“ se má vstoupit?

Aby se čtenář dostal na správné „vibrace“, je mu hned v úvodu předloženo několik otázek a odpovědí.

Je to kombinace rádoby vědeckého jazyka, plného jakýchsi „odborně“ znějících termínů, které mají dokládat ty nejbohapustější fantazie. Kniha je plná dlouhých citací, přenesených se vším všudy metodou CTRL+C a CTRL+V, ve snaze podpořit autorovo přesvědčení o tom, že všechno je jinak, než jak si myslíte. Tyto údaje, zkopírované z internetových diskusí, přináší především „zasvěcenci“.   

Obávané datum je zde. Co o něm pronesl „klasik“ ?

 

 

Je to časové období roku 2012, které je považováno za konec Velkého kalendáře Mayů?

Ano. Ale přesto to není pevně dané. Klidně se to může přihodit v kteroukoliv chvíli mezi nyní a tím okamžikem, ale i chvíli potom. Nejsem si ani jist, jestli se jedná o bezprostřední radikální kataklyzmatickou změnu. Zatím nemám ponětí, ale jednou se to tím či oním způsobem dozvíme. Pokud prožijeme jednu z těchto katastrof, znamená to, že se v pokusu o změnu času neuspěli, že? Ale i v případě, že katastrofa přece jen nenastane, nemůžeme říci, že ta informace byla falešná, což samozřejmě skeptici neustále opakují. Anebo samozřejmě můžeme říci, že ve svém programu uspěli, pozměnili čas a předešli tak katastrofě.

Dne: 16.08.2004

Konec světa se blíží – 21. prosinec 2012 abych byl přesný – a to podle teorií založených na údajných starodávných mayských předpovědích, rozdmýchávaných marketingovou mašinérií stojící za přicházejícím filmem 2012. Ale může lidstvo opravdu potkat v r. 2012 jeho konec – kdy se utopí v apokalyptických záplavách, bude smeteno tajnou planetou, usmažené naštvaným sluncem nebo smeteno posunujícími se kontinenty? (National Geographic: Šest mýtů o konci světa odhaleno! (Nic takového nehrozí, kolébají odporníci a větci)

16.07.2010

Zajímavá je také otázka, co vlastně pro přicházející doby smrtící elektrizace atmosféry nosit na sobě. Je jisté, že co nejvíce přírodní materiály, s minimem plastických hmot, konec konců si ten rozdíl můžete vyzkoušet sami. Psal jsem i o tom, že ideální je nenosit nic. Někteří zasvěcenci doporučují nosit hedvábné šaty, které zároveň tělo i jistým způsobem ochlazují.
Ano, píše se rok 2010 a už začíná jít do tuhého, stále to však není nic v porovnání s tím, co se chystá. Stále více z vás snad dokáže nyní již i na základě osobních zkušeností a zážitků vytušit, o čem že to jsem to tady ty dlouhé roky dopředu mluvil. Je opravdu s podivem, že jsem i po těch letech až na pár výjimek v počtu prstů jedné ruky stále sám. Divné. Ostatní „specialisté“ se koupají v přílivu andělských růžových časů. Byl bych rád, pokud by to tak bylo, avšak myslím, že začneme spíše zažívat, o čem že je to Peklo.
26.07.2010
Nasazením některých moderních technologií a zejména pak částečným odstíněním Slunce ze strachu před globálním oteplováním a možnými výboji kolem let 2012 došlo k vytvoření značné nerovnováhy, kterou si vědecké elity nebyly schopny před celou akcí připustit, o to méně představit. Bohužel i přesto, že některým procesům ještě ani zdaleka neporozuměly, se odvážily do celé záležitosti kolem kosmického a slunečního záření vložit a výsledek můžete sledovat z okna. Říká se tomu význačně geoinženýrink.
22.02.2011

2012: Stín temné trhliny

 

 

Jedna z nejbizarnějších teorií o roce 2012 je postavena na velmi malé pozornosti faktů. Tato myšlenka tvrdí, že kosmické zarovnání Slunce, Země a středu naší galaxie (nebo hustého mračna prachu v galaxii) by v době zimního slunovratu z nějakého neznámého důvodu vedlo k destrukci. K takovému zarovnání může dojít, ale vyskytuje se pravidelně a může nezpůsobuje žádnou škodu (a ve skutečnosti k němu ani nedojde při slunovratu v roce 2012).

Pohled daleko od umělého osvětlení pouličních lamp: Zářící cesta zvaná Mléčná dráha může být viděna jak se line přes hvězdnou oblohu. Tato cesta je tvořena ze světla milionů hvězd, které nemůžeme přímo vidět. Shoduje se s rovinou naší galaxie, což je důvod, proč je naše galaxie také pojmenována Mléčná dráha.

 

Silná prachová mračna také naplňují galaxii. A zatímco infračervené dalekohledy je mohou jasně vidět, tak naše oči detekují tyto temné mraky jen jako nepravidelné skvrny, které blokují nebo ztmavují slabou záři Mléčné dráhy. Nejvýznamnější tmavý pruh se táhne od souhvězdí Labutě ke Střelci a často se nazývá Velká trhlina, nebo někdy Temná trhlina.

Bude Země procházet v roce 2012 galaktickou rovinou?

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma
http://earthsky.org/astronomy-essentials/will-earth-pass-through-galactic-plane-in-2012

Článek , který je uvedený níže, je v češtině  k dispozici již nějaký čas ZDARMA na stránkách

http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/bude-zeme-prochazet-v-roce-2012-galaktickou-rovinu

 

(Free Pub) Ne, Země neprojde galaktickou rovinou v roce 2012 na rozdíl od toho, co jste mohli slyšet. Země nebude fyzicky procházet rovinou galaxie kdykoliv v nejbližší době. Nicméně Země projde skrze galaktický rovník v roce 2012. Jak je vidět ze Slunce, Země to dělá každý rok – dokonce dvakrát.
 

Když mluvíme o galaktické rovině a galaktickém rovníku, budeme mluvit o dvou různých systémech: skutečný a imaginární.


Reálný: Naše Slunce a Země pobývají v Mléčné dráze. Pokud byste mohli vidět Mléčnou dráhu shora (což nemůžeme, protože jsme v ní), vypadala by kulatá. Ale pokud se na ni podíváte z okraje, vypadá placatá. Rovina naší galaxie je plochá část obsahující většinu hvězd galaxie. Naše Slunce leží mírně mimo střed v galaktické rovině. Projdeme přes galaktickou rovinu v roce 2012? Ne.

Reálný: Když někdo mluví o galaktické rovině, nejčastěji odkazuje na skutečnou galaxii – naši domácí galaxii se Zemí a Sluncem – která se otáčí v prostoru.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK